VAC-Utrecht

Vrijdag Avond Cafe

 

 

 


 

Hoe werkt het VAC?

Het VAC biedt de mogelijkheid aan leden om samen activiteiten te ondernemen, om zo andere mensen te leren kennen en daarmee je vrienden- en kennissenkring uit te breiden.

Een gezellige ontmoetingsplaats voor leden:

Elke 2e vrijdag van de maand gaan wij vanaf 20.30 uur naar een rustig caf? in of rondom het centrum van Utrecht.
De sfeer is informeel. Je kunt gezellig kletsen over wat je hebt meegemaakt of wat je op dat moment interesseert. Het is tijdens de caf?-avonden de gewoonte dat je je eigen drankje betaalt.

Ook worden er af en toe wandelingen van zo'n 10-15 km georganiseerd.Aan het eind van de maand bezoeken we op vrijdagavond een filmhuisfilm.

Deelname VAC-activiteiten:

Je kunt deelnemen door je aan te melden voor activiteiten die per e-mail via de VACUtrecht e-mailgroep verstuurd worden.

Iedereen kan natuurlijk ook zelf iets bedenken. Dat doe je door een oproep te plaatsen via de VACUtrecht e-mailgroep met gegevens over wat je van plan bent.

Voor de wandelingen en de caf?-avonden zijn er co?rdinatoren, de film wordt altijd door dezelfde persoon georganiseerd.

Wat kun je als lid verder verwachten?

Ledenlijst
Vanwege de nieuwe privacywetgeving is het niet meer toegestaan om de ledenlijst te delen.

Algemene Ledenvergadering
Jaarlijks krijgen alle leden een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering die in maart of april gehouden wordt.

Wat verwachten wij van jou?

Een actieve deelname. Het is de bedoeling dat iedereen minstens één activiteit per jaar organiseert.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering en is sinds 2013 € 20 per jaar. De eenmalige inschrijfkosten zijn € 5,00. Het lidmaatschap wordt standaard aangegaan voor het gehele kalenderjaar. 

Pas na ontvangst van je inschrijfformulier en je betaling gaat je lidmaatschap in. Het bedrag kun je storten op rekeningnummer NL64 INGB 0008 2796 61 op naam van VAC Utrecht.